ELIT EuroMaster AutoEv

Komplett installasjonstester
Du må være logget inn for å kunne bestille og be om tilbud.

• Første installasjonstester på markedet med innebygget test av ladestasjoner.
• Viser maksimal ladestrøm fra stasjon
• Testsekvenser utføres automatisk, selv kontinuitet uten å koble om! Alle resultater lagres samlet


Produktnummer: 10150014
El. nummer: 8011340
EAN: 7070811212308
Lagerstatus: På lager

Automatiske testsekvenser
Med rotasjonsbryteren i posisjonen AUTO kan bruker bygge opp automatiske testsekvenser etter ønske. Det kan totalt lages 5 forskjellige sekvenser og hver sekvens kan inneholde 6 forskjellige tester. Når de valgte testene i en sekvens, er utført kan samtlige resultater lagres i en operasjon.
En unit funksjon er dedikert terminal for kontinuitetsmåling som gir mulighet til å utføre samtlige målinger uten å koble om på ledningene. Med pluggadapter i stikkontakten kan f.eks følgende tester utføres:
Kortslutningsmåling - jordfeilbrytertest - kontinuitetsmåling- isolasjonsmåling L-PE og N(L)-PE.
Total testtid for hele sekvensen er UNDER 20 sekunder!

Test av ladestasjoner
Eneste tester på markedet med innebygget funksjonalitet for test av ladestasjoner, ingen eksterne bokser nødvendig. Koble til type 2 pluggadapteret ELIT PC-EV og EuroMaster AutoEv simulerer elbilen for funksjonstest av ladestasjonen samtidig som du kan lese av programmert maksimal ladestrøm direkte i ampere på displayet.

Måling og logging av strøm og lekkasjestrøm
Analog inngang og et bredt spekter tilbehør gjør dette til en meget fleksibel tester. Velg mellom 3 forskjellige tradisjonelle strømtenger med Ø14mm, Ø40mm og Ø68mm lysåpning. Disse kan benyttes for måling av lekkasjestrøm og strøm fra 1mA til 100AAC. For måling av høyere strømmer kan to fleksible strømtenger benyttes en Ø36mm og en Ø150mm med måleområde fra 5A til 1000AAC.

Måling av overgangsmotstand til jord
For å dokumentere overgangsmotstand\jordplate på anlegget kan man benytte to metoder:
2-Polt måling benytter E-verksjord (eller annen kjent elektrode) som referanse, raskt og enkelt.
3-Polt måling utføres der E-verksjord ikke kan benyttes, man går da ut med 2 hjelpespyd/hjelpeelektroder den 3. lederen kobles til jordingen som skal dokumenteres.

Måling av kontinuitet i jordledere og beregning av kabellengde
Instrumenter har 3 forskjellige moduser for måling av kontinuitet/Lav Ohm med 200mA:
Kontinuerlig: Måling startes og er aktiv hele tiden (som på et multimeter) så fort det er en sluttet krets måles kontinuiteten og resultatet vises. Her kan det settes grenseverdi med akustisk alarm. Meget effektivt hvis man skal utføre mange kontinuitetsmålinger etter hverandre siden testen ikke må startes for hvert punkt.
+200mA: Standard kontinuitetsmåling: Koble til og trykk på «TEST», resultat vises etter ca. 1 sekund.
+/-200mA: Her utføres testen to ganger, med reversert polaritet. En mer tidkrevende(3sek) og presis test som lettere kan avdekke dårlige koblinger.

Måling av isolasjonsresistans
Meget god oppløsning på 0,001M ohm gir presist måling også på lave verdier, nyttig ved f.eks. kontroll av «annen ledende del» hvor grensen er 10k Ohm (0,010M).
Testspenning 250V, 500V og 1000V kan velges etter ønske, maksimalt målte verdi er 1000M ohm.

Måling av kortslutningsstrømmer og evaluering mot kurssikring
Raskt skifte mellom nettsystem IT/TT eller TN direkte på F5 knappen ingen leting i meny nødvendig.
AutoEv måler mellom L-L, L-N eller L-PE. Instrumentet regner automatisk ut Ik2pMin(0,76 eller 0,38 faktor) og ik3Pmaks(1,15 faktor)

Test av jordfeilbrytere og beregning av sløyfemotstand til jord
Tester alle jordfeilbrytere på markedet: Type AC, A, F, EV, B og B+, samt DC-RCM modul i ladestasjoner.

Kontroll av dreieretning og spenningsmåling
Måler AC og DC spenning fra 0V til 500V samt frekvens fra 0Hz til 500Hz. For å hindre måling av spøkelsesspenning(indusert) kan LavZ funksjon aktiviseres som senker inngangsimpedansen til testeren.

Lagring og kommunikasjon
EuroMaster AutoEv kan lagre samtlige verdier som kan måles. I tillegg kan strømmer logges over tid. Strukturer for installasjonen kan opprettes på instrumentet med ønsket navn ved målinger underveis eller den kan bygges på PC/nettbrett/telefon for så å sendes til instrumentet før målejobben utføres.
Med programvare/app kan man hente ut målinger lagret på instrumentet for generering av rapport for overlevering til kunde

El. nummer 8011340
Funksjoner Analog bargraf, Automatiske testsekvenser, AutoSense AC/DC, Belyst display, Fasefølgetest, Grafiske hjelpemeny, Logging av resultater over tid, Minne for lagring av resultater, Sann RMS, Sikringstabell for automatisk godkjenning, Maks og Min, Summer-lyd, Automatisk AV, Lavimpedans Li, Duty Cycle %
Sikkerhetskategori CAT IV
Målefunksjoner AC spenning, DC spenning, AC strøm, Frekvens, Motstand, Isolasjonsmåling, Kontinuitetsmåling >200mA, Jordfeilbrytertest, Jordplatemåling, Kortslutningsmåling, Test av ladestasjoner, Lekkasjestrøm AC
Kommunikasjon Blåtann
Display Grafisk fargeskjerm

HVORFOR HANDLE HOS OSS

Få raskt hjelp fra våres produkteksperter eller kundeservice

Rask levering

Gode priser

Registrer deg på mine sider