Behandling av dine personopplysninger

Cookies (informasjonskapsler) og personvern

ELIT AS med org.nr. 978593593, har som policy å iverksette alle nødvendige tiltak for å sikre at personopplysninger om våre kunder som behandles av oss behandles på en lovlig, korrekt og transparent måte.

Når du bruker våre ulike tjenester samler vi inn personopplysningene dine. Selskapet er dermed ansvarlig for dine personopplysninger og behandler dem i samsvar med denne personvernerklæringen. Personvernerklæringen forklarer og klargjør dine rettigheter i forhold til selskapet angående behandlingen av dine personopplysninger og hvordan du kan utøve dine rettigheter.

Selskapet bryr seg om å beskytte dine personopplysninger og er opptatt av at dine personopplysninger alltid behandles sikkert. Vi følger alle gjeldende lover og forskrifter som eksisterer for å beskytte personvernet til privatpersoner, inkludert personopplysningsloven (1998: 204) (PUL), elektronisk kommunikasjonsloven (2003: 389) og slike andre forskrifter som implementerer EUs databeskyttelse Direktiv 95/46 / EC , EU-direktivet om personvern og elektronisk kommunikasjon 2002/58 / EC og EU General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR) og eventuelle endringer, tillegg eller forskrifter som erstatter slike lover, forordninger, forskrifter og regler . Vi bruker passende og rimelige fysiske, tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak i forhold til mengden og sensitiviteten til personopplysninger.

Det er viktig at du leser og forstår personvernreglene før du bruker selskapets tjenester. Hvis du ikke godtar personvernreglene, bør du ikke bruke tjenestene våre.

 

Hvilken personlig informasjon samler vi inn og hvorfra?


Hvis du bruker nettstedet vårt til netthandel, nedlasting av informasjon eller på annen måte bruker tjenestene våre, kan du måtte gi oss informasjon som anses å være personopplysninger i henhold til gjeldende personopplysningslovgivning.

Typen personopplysninger vi samler inn kan, avhengig av konteksten, inkludere:

 • navn og kontaktinformasjon inkludert adresse, mobilnummer og e-postadresse
 • leverings- og faktureringsinformasjon, betalingsinformasjon og annen informasjon som du oppgir i forbindelse med kjøp eller levering av et produkt eller en tjeneste
 • ulike typer demografisk informasjon
 • informasjon om preferanser og interesser basert på bruken av selskapets nettsider
 • brukernavn og passord for våre tjenester
 • annen informasjon relevant for kundeundersøkelser, annonser eller tilbud, og eller
 • annen brukergenerert informasjon som du aktivt velger å dele via våre nettsider.

Din personlige informasjon kan samles inn fra følgende kilder:

 •     noen av ELIT sine nettsteder, f.eks. når du bestiller en vare, bestiller et av våre nyhetsbrev, eller deltar i en av våre konkurranser.
 •     fra tredjeparter i form av konsernselskaper til Selskapet, eller selskaper som Selskapet bruker for å berike sin kundedatabase.

 

Hvorfor behandler vi dine personopplysninger?


Hvis du har bestilt en vare, har du inngått en avtale med Selskapet og vi behandler derfor dine personopplysninger med det formål å administrere kjøpet eller bestillingen og kunne levere tjenesten eller produktet du har bestilt.

I tillegg til å behandle dine personopplysninger for å fullføre kjøpet av varer og tjenester, kan selskapet bruke dine personopplysninger til andre formål og med støtte fra andre juridiske grunnlag, som er angitt nedenfor.

 • Oppfyllelse av avtaler: For håndtering og administrasjon av kjøp, levering av varer, for å foreta betalinger og for å gi deg tilgang til Selskapets nettsider og tjenestene (inkludert kundeservice) som ytes der.
 • Samtykke: Direktemarkedsføring (post og digital), kundeundersøkelser, kundeservice og nyhetsbrev.
 • Oppfyller juridisk forpliktelse: Vi lagrer fakturadokumenter i henhold til gjeldende regnskapsregler.
 • Berettiget interesse: For at vi skal kunne levere, implementere og forbedre våre forpliktelser, produkter og tjenester, er det nødvendig for oss å behandle personopplysninger også i visse andre tilfeller, f.eks. ved å analysere våre kunders kjøpsvaner for å gi dem relevant informasjon og markedsføring og til statistiske formål.
 • Profilering

I tilfelle en tjeneste vi tilbyr krever ditt samtykke, vil vi alltid eksplisitt be deg om å gi ditt samtykke til en slik tjeneste og til at vi behandler dine personopplysninger i et slikt tilfelle. For eksempel ber vi om ditt samtykke dersom du ønsker å abonnere på et av selskapets nyhetsbrev eller hvis du ønsker å opprette en konto på en av selskapets nettsider. Ved å gi ditt samtykke vil du motta en bekreftelse på at du har lest denne personvernerklæringen og at du godtar at dataene dine behandles på den måten som er beskrevet her.

 

Lagring av personopplysninger


Selskapet tar alle rimelige tiltak for å sikre at dine personopplysninger behandles og oppbevares sikkert. Dine personopplysninger lagres aldri lenger enn det som er tillatt i henhold til gjeldende lov og for å oppnå formålene angitt ovenfor. Dine personopplysninger behandles av oss i løpet av følgende tidsperioder.

 • Kunde: Dersom du har registrert deg for en av Selskapets digitale tjenester, lagres dine personopplysninger til du avslutter kundeforholdet ditt, dog senest tre år etter ditt siste kjøp. Dette gjelder imidlertid ikke hvis vi trenger å lagre personopplysningene dine lenger på grunn av noen av punktene nedenfor.
 • Oppfyllelse av avtale: Personopplysninger (navn, personnummer, adresse, telefonnummer, e-post og betalings- og leveringsopplysninger) oppgitt i forbindelse med bestilling av varer og tjenester lagres så lenge det kreves for at Selskapet skal kunne oppfylle avtalen med deg. Dette inkluderer bl.a. for å oppfylle leverings- eller garantiforpliktelser.
 • Lovplikt: Virksomheten lagrer slike data som utgjør regnskapsopplysninger i henhold til gjeldende regnskapsregler.
 • Samtykke: I tilfeller der vi behandler dine personopplysninger med støtte fra ditt samtykke, lagrer vi kun dine personopplysninger så lenge vi har ditt samtykke til det.
 • Direkte markedsføring: Vi kan behandle dine personopplysninger for direkte markedsføring i inntil tre år etter slutten av kundeforholdet, med mindre du gir avkall på slik direkte markedsføring før da.

 

Overføring av personopplysninger


Informasjon om våre kunder er en viktig del av Selskapets virksomhet og vi selger ikke informasjonen til noen andre. Vi overfører kun informasjonen i samsvar med det som er beskrevet nedenfor. Vi utviser alltid den ytterste forsiktighet ved overføring av dine personopplysninger og dine personopplysninger blir aldri gitt videre uten vår støtte i denne personvernerklæringen og at passende sikkerhetstiltak iverksettes.

 • Partnere utenfor konsernet Selskapet tilhører: Våre partnere, d.v.s. selskaper utenfor konsernet som Selskapet tilhører og som er godkjent av Selskapet, kan ha tilgang til dine personopplysninger for å gi deg tilgang til tilpasset informasjon og tilbud om varer eller tjenester.
 • Samordning med private og offentlige registre: Selskapet kan supplere dine personopplysninger med tilleggsopplysninger ved å innhente opplysninger fra andre private og offentlige registre, [for eksempel Statens personregister (SPAR), Bisnode Sverige AB]. Gjennom slik koordinering kan berikelse og oppdatering av dine personopplysninger finne sted.
 • Bedriftstransaksjoner: Dersom hele eller deler av Selskapets virksomhet selges eller integreres med annen virksomhet, kan personopplysningene dine utleveres til våre rådgivere, potensielle kjøpere og deres rådgivere og videreformidles til de nye eierne av virksomheten.
 • Juridiske forpliktelser: Dine personopplysninger kan også utleveres for at selskapet skal kunne oppfylle visse juridiske forpliktelser og kan utleveres til politiet og andre relevante myndigheter når det er tillatt og påkrevd ved lov.

Slike overføringer som nevnt ovenfor kan kun gjøres til selskaper innenfor EU eller EØS, dvs. alle EUs medlemsland samt Island, Norge og Lichtenstein.

 

Tilbaketrekking av samtykke


I tilfeller hvor vi behandler dine personopplysninger fordi du har gitt ditt samtykke til det, f.eks. angående abonnement på nyhetsbrev, kan du når som helst tilbakekalle ditt samtykke ved å kontakte kundeservice som beskrevet nedenfor. Slik tilbakekall kan skje helt eller delvis. Dersom du ikke ønsker å motta markedsførings- og annonsetilbud fra oss, kan du trekke tilbake samtykket ditt ved å kontakte kundeservice eller, ved direkteannonsering via e-post, gjennom en lenke i den aktuelle utsendelsen. Når det gjelder sistnevnte metode vil du ha mulighet til å klikke deg gjennom via lenken og administrere alle dine abonnementer på nyhetsbrev samt annen informasjon og markedsføring som sendes via e-post fra Selskapet.

Hvis du tilbakekaller ditt samtykke til bruk eller utlevering av dine personopplysninger til andre formål angitt i denne personvernerklæringen, kan det bety at vi ikke kan fortsette å gi deg tilgang til nettsidene våre eller tilby tjenester og kundeservice som tilbys til våre brukere og tillatt i henhold til denne personvernerklæringen.

 

Dine rettigheter


Du har rett til å be om informasjon om hvilke personopplysninger vi har registrert om deg og hvordan de brukes, etter at det er sendt inn en skriftlig søknad til oss i henhold til kontaktinformasjonen nedenfor. Du kan når som helst endre din personlige informasjon i kontoinnstillingene dine online, hvis du har en konto på noen av våre nettsider, eller ved å kontakte kundeservice som nedenfor. Du har også rett til å be om at personopplysninger om deg blir rettet dersom de er uriktige, ufullstendige eller villedende ved å kontakte kundeservice. For å beskytte ditt privatliv og din personlige informasjon kan vi kreve at du identifiserer deg i forbindelse med vår assistanse.

I henhold til gjeldende personopplysningslovgivning har du også rett til å be om at dine personopplysninger slettes eller at behandlingen av dine personopplysninger begrenses. Du har også i noen tilfeller rett til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger og til å be om at dine personopplysninger overføres i elektronisk format.

Du kan sende inn en klage til det norske datatilsynet dersom du mener at selskapets behandling av dine personopplysninger ikke skjer i samsvar med gjeldende lov.

 

COOKIES


Selskapet bruker såkalte informasjonskapsler på våre nettsider. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som sendes fra et nettsted til nettleseren din. Informasjonskapselen kan ikke identifisere deg personlig, men bare nettleseren som er installert på datamaskinen din og som du bruker når du besøker gjeldende nettside. Ulike informasjonskapsler er dermed på forskjellige datamaskiner i tilfelle du bruker forskjellige datamaskiner for å nå våre nettsider. Informasjonskapsler er ikke virusbærere og kan ikke ødelegge annen informasjon som er lagret på datamaskinen din.

Informasjonskapsler er vanligvis kategorisert basert på deres opprinnelse og basert på om de er lagret i nettleseren din eller ikke. Til å begynne med kan informasjonskapsler enten sendes til deg fra nettstedet du besøker (såkalt førstepartsinformasjonskapsel) eller fra en annen organisasjon som leverer tjenester til den aktuelle nettsiden, for eksempel et analyse- og statistikkselskap (såkalt tredje- festinformasjonskapsel). Informasjonskapsler kan også deles inn i øktinformasjonskapsler og permanente informasjonskapsler. En session-cookie sendes til datamaskinen din slik at nettsidene fungerer korrekt under ditt besøk og ikke lagres på datamaskinen din, men slettes og forsvinner når du lukker nettleseren. Funksjonen til en session-cookie er for eksempel at den aktiveres når du går tilbake til en tidligere besøkt del av nettsiden og dermed letter navigeringen din på nettsiden. En vedvarende informasjonskapsel lagres derimot i nettleseren din og gjør dermed at en nettside kan gjenkjenne datamaskinens IP-adresse selv om du slår av datamaskinen eller logger ut mellom besøkene.

Selskapet bruker både øktinformasjonskapsler og vedvarende informasjonskapsler på nettsiden vår. Begge typer informasjonskapsler trengs hovedsakelig for funksjonaliteten til tjenestene våre, for å hjelpe oss med å forbedre leveringen av produkter og tjenester, for å gi deg ekstra funksjonalitet eller for å hjelpe oss med å rette relevante og tilpassede annonser til deg. Selskapet bruker også tredjeparts informasjonskapsler fra Google Analytics for å undersøke hvordan informasjonen på selskapets nettside best kan tilpasses og utvikles.

De fleste nettlesere har en standardinnstilling som godtar bruken av informasjonskapsler. Du kan enkelt avstå fra å la selskapets nettsider lagre informasjonskapsler på datamaskinen din ved å gjøre en innstilling i nettleseren din, inkludert blokkering av informasjonskapsler eller sletting av informasjonskapsler som er lagret på datamaskinen. Vær oppmerksom på at hvis du velger å ikke tillate informasjonskapsler, kan visse funksjoner på nettsidene våre slutte å fungere sikkert og korrekt og visse tjenester kan ikke leveres. Hvordan du sletter eller endrer innstillingene for informasjonskapsler står i instruksjonene for din nettleser eller i hjelpefunksjonen som normalt er tilgjengelig i nettleseren.

Dine valgte Cookies er for tiden:

Du kan fjerne alle informasjonskapsler og legge til ønskelig igjen vet å trykke på knappen under.

 

 

ENDRINGER I INTEGRITETSPOLITIKKEN

Vær oppmerksom på at vilkårene i personvernreglene kan endres. I slike tilfeller vil den nye versjonen bli publisert på Selskapets nettsider. Du bør derfor lese disse vilkårene med jevne mellomrom for å være sikker på at du er fornøyd med endringene. Ved endringer av vesentlig betydning vil vi imidlertid varsle deg på e-post, dersom du har gitt oss din e-postadresse, om at endringer har skjedd.

Dersom endringene gjelder slik personopplysningsbehandling som vi utfører med støtte fra ditt samtykke, vil vi gi deg muligheten til å gi ditt samtykke på nytt.

KONTAKT OSS

Hvis du har spørsmål knyttet til denne personvernerklæringen, hvis du mistenker at det kan ha vært et brudd på den eller hvis du ønsker å kontakte oss av en eller annen grunn som er angitt i denne personvernerklæringen, vennligst kontakt vår kundeservice på kontaktdetaljene nedenfor.

 

ELIT AS
Ulvedalsvegen 2
2030 Nannestad
www.elit.no

HVORFOR HANDLE HOS OSS

Få raskt hjelp fra våres produkteksperter eller kundeservice

Rask levering

Gode priser

Registrer deg på mine sider