Bærekraft i ELIT

Bærekrafts- og miljøpolicy for ELIT AS

 

ELIT AS er et selskap som tilbyr innovative løsninger innen elektronikk, elektro, produksjon og elkraft. Vi er opptatt av å skape verdi for våre kunder, ansatte, eiere og samfunnet, samtidig som vi tar vare på miljøet og bidrar til en bærekraftig utvikling.

 

Vi anerkjenner at vår virksomhet har påvirkning på klima og miljø gjennom vårt energiforbruk, våre utslipp, vårt avfall og våre innkjøp. Vi ønsker derfor å redusere miljøbelastning i alle ledd av verdikjeden vår, fra produksjon via transport, til salg, levering og bruk av våre produkter og tjenester.

 

Vi forplikter oss til å:

 

 

Denne policyen er godkjent av ledelsen i ELIT AS og gjelder for alle ansatte i selskapet. Policyen vil bli revidert regelmessig for å sikre at den er oppdatert og relevant.

 

<>