Bærekraft i ELIT

Bærekrafts- og miljøpolicy for ELIT AS

 

ELIT AS er et selskap som tilbyr innovative løsninger innen elektronikk, elektro, produksjon og elkraft. Vi er opptatt av å skape verdi for våre kunder, ansatte, eiere og samfunnet, samtidig som vi tar vare på miljøet og bidrar til en bærekraftig utvikling.

 

Vi anerkjenner at vår virksomhet har påvirkning på klima og miljø gjennom vårt energiforbruk, våre utslipp, vårt avfall og våre innkjøp. Vi ønsker derfor å redusere miljøbelastning i alle ledd av verdikjeden vår, fra produksjon via transport, til salg, levering og bruk av våre produkter og tjenester.

 

Vi forplikter oss til å:

· Overholde alle relevante lover, forskrifter og andre krav som gjelder for vår virksomhet.

· Kontinuerlig forbedre vår miljøprestasjon gjennom å sette mål, måle resultater og gjennomføre tiltak for å redusere vårt energiforbruk og våre utslipp av klimagasser og andre forurensende stoffer.

· Holde en høy standard og fokus på bærekraft og godt og trygt arbeidsmiljø i våre egne lokaler, inkludert lager, ved å bruke energieffektive løsninger, minimere avfall og fremme gjenbruk og resirkulering.

· Jobbe mot en sirkulær forretningsdrift gjennom å fokusere på innovasjon og utvikling av nye forretningsmodeller, produkter og tjenester som reduserer ressursbruk, forlenger levetid og øker gjenbruks- og resirkuleringsgraden.

· Påvirke våre kunder og forbrukere til å velge sirkulære løsninger gjennom å informere om miljøfordelene, tilby returordninger og incentiver for gjenbruk og resirkulering.

· Samarbeide med våre leverandører og andre samarbeidspartnere for å sikre at de overholder vår leverandørkodeks og demonstrerer kontinuerlig forbedring av sin miljøprestasjon.

· Støtte sosial bærekraft gjennom å bidra til organisasjoner i nærmiljøet og svake grupper som arbeider for å fremme menneskerettigheter, likestilling, helse, utdanning og fattigdomsbekjempelse.

· Gi opplæring og involvere våre ansatte i vår bærekrafts- og miljøpolicy og oppmuntre dem til å ta ansvar for å redusere sin egen miljøpåvirkning både på jobb og hjemme.

 

Denne policyen er godkjent av ledelsen i ELIT AS og gjelder for alle ansatte i selskapet. Policyen vil bli revidert regelmessig for å sikre at den er oppdatert og relevant.

 

ELIT tar imot ditt EE-avfall:

 

HVORFOR HANDLE HOS OSS

Få raskt hjelp fra våres produkteksperter eller kundeservice

Rask levering

Gode priser

Sertifisert. Vi bryr oss om miljøet!