Termografi grundleggende informasjon

opprettet den under Termografi

Termografi - mål temperatur uten kontakt med overflaten

IR-bilder er en prosess basert på behandling av infrarød stråling, det vil si varme som avgis fra objekter, og som deretter gjengis som synlig bilde. Dette gjør det mulig å vurdere temperaturen på overflaten av det observerte objektet uten berøring.
Dette er viktig der det er nødvendig eller nyttig å måle temperatur ved utilgjengelighet, farlige steder eller større arealer samtidig og gir muligheter som:
- Rask temperaturmåling på overflater av alle størrelser. (Se denne artikkelen for mer informasjon.)
- Lynrask observering av varmepunkter som er usynlige for det blotte øye.
- Direkte visning av hvor varme forsvinner i konstruksjoner, relatert til svikt i bygningers isolasjons eller konstruksjonsfeil (kuldebro).

I en termografianalyse blir kontaktløs måling i det infrarøde spekteret brukt til å bestemme temperaturen på en overflate fra avstand. Siden alle objekter med en temperatur over det absolutt null-punkt avgir termisk stråling kan man ved å måle strålingen i kombinasjon med å sette inn emissivitets-faktoren måle presise temperaturer på overflaten.