Veien til mer bærekraftig drift - Slik bidrar ELIT til det grønne skiftet

opprettet den

Undersøkelser viser at 75% foretrekker å kjøpe produkter og tjenester fra miljøsertifiserte bedrifter. Elektrobransjen er intet unntak, og ELIT har som målsetning å være bevisst våre muligheter for påvirkning, og står midt i en omstillingprosess med bærekraft i fokus.

 

Flytteplaner mot Miljøfyrtårn

Miljøperspektivet og veien mot grønnere drift har stått på planen hos oss lenge. Prosessen mot å bli miljøtårnsertifisert startet for alvor tidligere i år, i takt med at vi i oktober flytter inn i nye lokaler som en del av dette. Utgangspunktet for ELIT sitt arbeid med bærekraft er naturlig nok en kombinasjon av det store bildet med elektrifiseringen av Norge, krav fra leverandører, kunder og samarbeidspartnere, og et felles ønske om intern forbedring.

"Vi anerkjenner at vår virksomhet har påvirkning på klima og miljø gjennom energiforbruk, utslipp, avfall og innkjøp. Som bedrift ønsker ELIT å redusere miljøbelastningen i alle ledd av verdikjeden vår - fra produksjon via transport, salg, levering og bruk av våre produkter og tjenester," sier Martin Ranum, salgssjef hos ELIT.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifisering for bedrifter som ønsker å vise sitt samfunnsansvar og drive mer lønnsomt gjennom bærekraftig fokus.

"Det er lett at store ord og lovnader uten videre oppfølging tas i bruk når miljøspørsmålet settes på agendaen. I denne prosessen har det derfor vært viktig for oss å sette realistiske mål for en mer bærekraftig drift. Miljøfyrtårn ble veien som føltes mest naturlig for oss, og etter planen er vi sertifisert kort tid etter at vi er på plass i nye lokaler i oktober," fortsetter Ranum.

Et kontinuerlig arbeid

Å jobbe med miljøvennlige løsninger handler om å finne en langsiktig god praksis som både ivaretar krav fra grossister og interne retningslinjer som ikke går på bekostning av produktet ELIT leverer i dag.

"Fornuftige valg rundt leveransen av varene er en stor del av det. For eksempel ved å bytte fra plast til papp på pakninger, og selve logistikken. Vi har blant annet byttet til et firma som kun kjører el-transport til kort- og mellomtransport. Å tenke kortreist er også en viktig del av det. Norskprodusert festemateriell til solcellepanel blir snart tilgjengelig for salg hos oss. I tillegg har vi et stort fokus på å kutte i reiseaktiviteten internt, og jobber som team med å kontinuerlig ta gjennomgående, miljøbevisste valg i hverdagen," forklarer Ranum.

Å gi gamle instrumenter nytt liv

ELIT inviterer til dialog om miljø på nettsiden, og tar krav fra leverandører og grossister på alvor. I tillegg legges det nå større trykk på bedriftens miljøutsalg, et tilbud kanskje spesielt installatørene benytter seg av.

"Miljøutsalget vårt handler om å gi gamle instrumenter nytt liv, istedenfor at de blir kastet. Dette er b-varer vi selger til en rimeligere pris, men som er fullt brukbare produkter. Det ligger også i planen at vi etterhvert vil begynne med utlån av instrumenter," sier Ranum

Helheltig perspektiv og team-følelse

Hele bedriften jobber sammen mot målet om Miljøfyrtårnsertifisering, og hele teamet er involvert i prosessen.

"Bærekraft og bevissthet fra et miljøperspektiv er noe vi har jobbet lenge med, og som nå begynner å ta ordentlig form. Det handler om konkrete og fornuftige valg rundt de større løsningene for transport, produksjon av produktene vi selger, leveranseområdene innenfor vår bransje, og helt ned til kildesortering i hverdagen. For ELIT handler omstillingsprosessen om det om å være en kollektiv bidragsyter," avslutter Ranum.


Ingen kommentar(er)
Skriv kommentaren din

HVORFOR HANDLE HOS OSS

Få raskt hjelp fra våres produkteksperter eller kundeservice

Rask levering

Gode priser

Sertifisert. Vi bryr oss om miljøet!